Kunstkring Sint Anthonis
5 t/m 6 SEPTEMBER 2020

Atelierbezoek


Als alternatief voor de Open Atelier Route en het Kunstdorp, die beiden vanwege de Coronacrisis zijn afgelast, heeft de Kunstkring Sint Anthonis besloten om op 5 en 6 september een “Atelierbezoek” te organiseren bij een groot aantal leden van de Kunstkring. Er zullen op enkele locaties meerdere kunstenaars exposeren omdat zij in hun eigen atelier niet aan de RIVM normen kunnen voldoen. Het gebruikelijke centrale punt, het gemeentehuis, zal bij dit evenement gesloten blijven. Dat betekent geen loterij en geen verkoop van plattegronden zoals men dat de laatste jaren gewend was. Iedereen wordt aangeraden om op de website www.kunstkring.com te kijken wie op welke locatie exposeert, dit om te voorkomen dat bezoekers voor een gesloten deur komen. De ateliers zullen beide dagen geopend zijn van 11:00 tot 17:00 uur en de toegang is zoals gebruikelijk gratis. Voor vele kunstenaars is dit de eerste mogelijkheid van dit jaar om hun werk aan het publiek te tonen en zij kijken er dan ook zeer belangstellend naar uit. De bezoekers worden verzocht zich aan de op dat moment geldende RIVM regels te houden.


lees verder

5 SEPTEMBER 2021

Kunstdorp Sint Anthonis


Met pijn in het hart heeft de Kunstkring moeten besluiten om Kunstdorp 2020 te verplaatsen naar 5 september 2021.
Na het afgelasten van de Open Atelier Route zal nu ook Kunstdorp 2020 worden afgelast. Het betreft een evenement met een vergunning en deze zijn tot eind augustus door de RIVM richtlijnen afgelast. De kans dat het evenement door zou kunnen gaan wordt door de organisatie als zeer beperkt ingeschat, waardoor de keuze is gemaakt om het evenement te verplaatsen naar volgend jaar.

Wij hopen u volgend jaar te zien tijdens Kunstdorp 2021!


lees verder